Quản lý trạm trộn bê tông
Điều hành
Tối ưu
Tương thích
Điều hành

Hệ thống quản lý trạm trộn bê tông của chúng tôi là sự kết hợp giữa tốc độ, độ chính xác, tính linh hoạt và sự gắn kết chặt chẽ hoạt động nhịp nhàng trong cùng một hệ thống.

Độ chính xác cao
Độ chính xác cao
Nhờ thiết kế bộ xử lý kép, hệ thống nhanh chóng cắt giảm thời gian hồi đáp cho lệnh sản xuất
Virtually eliminate jogging of fill gates
Việc sản xuất tại trạm trở nên ổn định hơn ngay cả khi vận hành ở công suất tối đa
JONELs proprietary Intelligent Free-Fall technology monitors all material fill and automatically adjusts for cut-off variations
High-Low Bin content indicators
Nâng cao tính linh hoạt
Nâng cao tính linh hoạt
Integrated Programmable Logic Controller (PLC) allows tighter control of all plant functions
Eliminate need and expense of buying and maintaining separate systems
Easily integrate custom batching equipment accessories
No additional relays and custom wiring required
Phân phối vật liệu
Tái chế nước
Silo monitoring
Giám sát độ ẩm
Điều khiển trạm từ xa
Điều khiển trạm từ xa
Vận hành trạm qua hệ thống hay qua modem
Giám sát sự sản xuất từ xa
Ease of use
Ease of use
ARCHER™ Batching Controls are easy to learn and use.
Simple single key-press operation
On-screen assistance
Color-coded status displays
Short learning curve
Kiến trúc cao cấp
Kiến trúc cao cấp
Multiple and Remote User Access
System management and monitoring
Distribution and configuration of information
Seamless Integration of systems
24-7 Access
Batch alerts
Batch alerts
Connect your entire management team with batch notifications and alerts
Observe tolerances
Assess production
Monitor scheduling
Let's talk business

Call us now
0909090090

Send a email
hi@maplecemex.com